mobiliteit

mobiliteit

Het stimuleren van een mobiliteit die niet louter gebaseerd is op verbrandingsmotoren en privéwagens ligt ons na aan het hart. De focus ligt voor ons op multi-modaliteit: het combineren van transportmiddelen in functie van efficiëntie en gemak. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid voor ons allen (fijn stof, je weet wel), maar ook cruciaal om in de toekomst nog te kunnen spreken van effectieve mobiliteit.

Er zijn heel wat ergernissen over het verkeer vandaag: files, sluipverkeer, geluidsoverlast, luchtvervuiling, … De komst van de (zelfrijdende) elektrische wagen zal dit niet miraculeus oplossen. PRO Hoeilaart wil de gezondere en duurzamere manieren om ons te verplaatsen extra stimuleren en de gemeente moet daarbij een voortrekkersrol spelen.

Waar en hoe we wonen speelt een belangrijke rol in mobiliteit. Als meer mensen dichter bij trein- en busstations wonen of bij de voorzieningen in de gemeente, hoeven heel wat verplaatsingen niet langer met auto’s te gebeuren.

Het STOP principe moet centraal staan in het investeringsbeleid van de gemeente, zodat we de zachte weggebruikers (wandelaars, fietsers, rolstoelgebruikers, kleine kinderen, …) in de watten kunnen leggen. Zij moeten zich op een veilige en comfortabele manier kunnen verplaatsen.

In 2024 is er een vast budget voor aanleg en onderhoud van fiets- en wandelpaden.

We beginnen, samen met de pas opgerichte mobiliteitsraad met het afbakenen van verkeersveilige wandel- en fietsroutes naar de scholen.

In 2024 hebben we samen met kinderen en senioren wandel- en fietsroutes vastgelegd naar de scholen en het centrum en deze verkeersveilig ingericht. 

Voor de verplaatsingen naar het werk maken we werk van deftige bovenlokale fietsverbindingen en ijveren we bij de NMBS voor een snelle ingebruikname van het GEN netwerk.

Daarnaast moeten deelauto’s en – fietsen een plaats krijgen in de gemeente.Er zijn heel wat mensen die enkel gebruik willen maken van een auto als het echt niet anders kan, zonder er daarom één te moeten bezitten. Elektrische fietsen zijn een dure aankoop, dus een deelsysteem kan deze toegankelijker maken voor een breder publiek.

Tot slot is een lusbus voor ons een te onderzoeken piste. Buslijnen passeren nu bijvoorbeeld niet in elke wijk. Het woonzorgcentrum op de Dumberg is evenmin te bereiken met het openbaar vervoer. Een busje in eigen beheer kan misschien deze noden opvangen.

In 2024 hebben we een lusbus door de wijken waar geen openbaar vervoer komt.

 

 

Voor ons volledige programma klik hier.

woordvoerder

Maarten Bresseleers

sluit je aan

Maak zelf mee het verschil en sluit je aan bij onze partij

word lid

Nieuws

onderhouden en ontharden

30 maart 2023, Kenny Verbeeck

PRO Hoeilaart stelt voor om weer structureel middelen vrij te maken voor wegenonderhoud, maar daarnaast ook extra inspanningen te doen om te ontharden. Zo werken we pas echt aan een duurzame weginfrastructuur. 

LEES VERDER

GE(e)N feest

30 maart 2018, Maarten Bresseleers

Op woensdag 28 maart kwamen onder meer premier Charles Michel, federaal minister van mobiliteit François Bellot en enkele schepenen en burgemeesters van de gemeentes en steden langs de spoorlijn Brussel-Ottignies-Louvain-La-Neuve de heropstart van de werken aan het GEN netwerk vieren. Buurtbewoners of pendelaars waren niet welkom. Voor heel wat inwoners langs de spoorlijn bracht het slechte herinneringen terug. Dat had anders gekund.

LEES VERDER

Gemeente Hoeilaart installeert mobiliteitsraad

1 november 2017, Maarten Bresseleers

Net als in onze buurgemeenten Huldenberg en Tervuren zal de Gemeente Hoeilaart een mobiliteitsraad installeren.

LEES VERDER