mobiliteit

mobiliteit

Het stimuleren van een mobiliteit die niet louter gebaseerd is op verbrandingsmotoren en privéwagens ligt ons na aan het hart. De focus ligt voor ons op multi-modaliteit: het combineren van transportmiddelen in functie van efficiëntie en gemak. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid voor ons allen (fijn stof, je weet wel), maar ook cruciaal om in de toekomst nog te kunnen spreken van effectieve mobiliteit.

Er zijn heel wat ergernissen over het verkeer vandaag: files, sluipverkeer, geluidsoverlast, luchtvervuiling, … De komst van de (zelfrijdende) elektrische wagen zal dit niet miraculeus oplossen. PRO Hoeilaart wil de gezondere en duurzamere manieren om ons te verplaatsen extra stimuleren en de gemeente moet daarbij een voortrekkersrol spelen.

Waar en hoe we wonen speelt een belangrijke rol in mobiliteit. Als meer mensen dichter bij trein- en busstations wonen of bij de voorzieningen in de gemeente, hoeven heel wat verplaatsingen niet langer met auto’s te gebeuren.

Het STOP principe moet centraal staan in het investeringsbeleid van de gemeente, zodat we de zachte weggebruikers (wandelaars, fietsers, rolstoelgebruikers, kleine kinderen, …) in de watten kunnen leggen. Zij moeten zich op een veilige en comfortabele manier kunnen verplaatsen.

In 2024 is er een vast budget voor aanleg en onderhoud van fiets- en wandelpaden.

We beginnen, samen met de pas opgerichte mobiliteitsraad met het afbakenen van verkeersveilige wandel- en fietsroutes naar de scholen.

In 2024 hebben we samen met kinderen en senioren wandel- en fietsroutes vastgelegd naar de scholen en het centrum en deze verkeersveilig ingericht. 

Voor de verplaatsingen naar het werk maken we werk van deftige bovenlokale fietsverbindingen en ijveren we bij de NMBS voor een snelle ingebruikname van het GEN netwerk.

Daarnaast moeten deelauto’s en – fietsen een plaats krijgen in de gemeente.Er zijn heel wat mensen die enkel gebruik willen maken van een auto als het echt niet anders kan, zonder er daarom één te moeten bezitten. Elektrische fietsen zijn een dure aankoop, dus een deelsysteem kan deze toegankelijker maken voor een breder publiek.

Tot slot is een lusbus voor ons een te onderzoeken piste. Buslijnen passeren nu bijvoorbeeld niet in elke wijk. Het woonzorgcentrum op de Dumberg is evenmin te bereiken met het openbaar vervoer. Een busje in eigen beheer kan misschien deze noden opvangen.

In 2024 hebben we een lusbus door de wijken waar geen openbaar vervoer komt.

 

 

Voor ons volledige programma klik hier.

woordvoerder

Maarten Bresseleers

sluit je aan

Maak zelf mee het verschil en sluit je aan bij onze partij

word lid

Nieuws

De 3 pijlers van ons PROgramma

10 april 2024, PRO Hoeilaart

Ons PROgramma voor de periode 2024-2030 is in volle voorbereiding en zal draaien rond 3 pijlers. Je vindt ze hieronder. Contacteer ons gerust als je hieraan verder wenst mee te werken, het wordt iets van ons allemaal samen.

LEES VERDER

“Ja, ik wil burgemeester worden”

19 januari 2024, PRO Hoeilaart

Op onze nieuwjaarsreceptie gaf Pieter Muyldermans, onze schepen van mobiliteit, jeugd, cultuur, feestelijkheden, erfgoed en participatie, deze toespraak vol danbaarheid voor wat geweest is en ambitie voor wat komt.

LEES VERDER

Een vlotte bereikbaarheid haal je niet met ‘basisbereikbaarheid’

14 december 2023, Pieter Muyldermans

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn zorgt jammer genoeg niet voor een betere bereikbaarheid in onze gemeente. We hebben geprobeerd de impact zo beperkt mogelijk te houden en de dienstverlening op peil te houden. Lees hier meer.

LEES VERDER