een sociaal hart

een sociaal hart

Hoeilaart is niet alleen een mooie gemeente, maar ook een rijke gemeente. Het gemiddelde inkomen ligt hoger dan in de rest van Vlaanderen. Toch hebben we in Hoeilaart mensen die in armoede leven of die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dikwijls gaat dat ten koste van de kinderen in het gezin en krijgen ze minder kansen om deel te nemen aan het sport- of verenigingsleven. Ook andere zaken zoals tandverzorging of ondersteuning kunnen te duur zijn voor de gezinnen. Komt er nog bij dat zij vaak in minder gezonde woningen wonen, die slecht geïsoleerd zijn, dan lopen de kosten voor energie en gezondheid snel op.  

wat doet PRO?

Wij willen dat het OCMW verder gaat dan gewoon de financiële of de andere problemen aan te pakken. Wij zorgen ervoor dat mensen kunnen deelnemen aan het sociale en het culturele leven, dat de kinderen kunnen sporten, maar ook eens een uitstapje kunnen maken met het gezin. We doen dit trouwens niet alleen voor mensen die begeleid zijn door het OCMW. Ook gezinnen die met een krap budget moeten leven worden ondersteund waardoor ze niet geïsoleerd geraken. Leven is niet alleen wonen, eten en kleding hebben. Iedereen moet kunnen deelnemen aan de activiteiten in onze mooie gemeente !

Wij bieden mensen ook meer dan één kans. Heel dikwijls gaat men ervan uit dat mensen die het minder goed hebben daar zelf schuld aan hebben. Met PRO willen we mensen leren kansen te grijpen en hen meer zelfstandigheid geven. Dat vraagt meer tijd en meer begeleiding, maar daar gaan wij voor.

Recent heeft PRO binnen het gemeentebestuur ook een belangrijke rol gespeeld in de opvang van vluchtelingen. Samen met vele vrijwilligers en de samenwerking met de scholen heeft Hoeilaart een steentje bijgedragen om die mensen een warm onthaal te geven.

wat wil PRO?

PRO wil er voor blijven ijveren dat iederéén mee kan. Daarom vragen wij dat het budget, dat nu voorbehouden is voor het OCMW, ook in de toekomst gevrijwaard wordt en vastgelegd voor de legislatuur. PRO wil, samen met de andere gemeenten van de Druivenstreek, een eigen sociale tewerkstellingscel oprichten waardoor wij mensen sneller kunnen inzetten in sociale projecten en hen kunnen bijscholen.

Voor ons volledige programma klik hier.

woordvoerder

Wilfried Van Raemdonck

sluit je aan

Maak zelf mee het verschil en sluit je aan bij onze partij

word lid

Nieuws

De 3 pijlers van ons PROgramma

10 april 2024, PRO Hoeilaart

Ons PROgramma voor de periode 2024-2030 is in volle voorbereiding en zal draaien rond 3 pijlers. Je vindt ze hieronder. Contacteer ons gerust als je hieraan verder wenst mee te werken, het wordt iets van ons allemaal samen.

LEES VERDER

Buitenspeeldag 2024 – Hoeilaart

26 maart 2024, PRO Hoeilaart

Op woensdag 17 april is het nationale buitenspeeldag en nodigen we je met PRO Hoeilaart uit om samen met je kinderen of kleinkinderen te komen spelen op en rond het nieuwe skatepark.

LEES VERDER

“Ja, ik wil burgemeester worden”

19 januari 2024, PRO Hoeilaart

Op onze nieuwjaarsreceptie gaf Pieter Muyldermans, onze schepen van mobiliteit, jeugd, cultuur, feestelijkheden, erfgoed en participatie, deze toespraak vol danbaarheid voor wat geweest is en ambitie voor wat komt.

LEES VERDER