solidair met de wereld

solidair met de wereld

Hoeilaart besteedt via de GROS 0,7% van zijn uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking. Dat mooie resultaat zou nooit zijn bereikt zonder het voortdurende gehamer van PRO Hoeilaart. Daarmee draagt de GROS bij aan bewustwordingscampagnes, aan noodhulpverlening en aan kleinschalige projecten van actieve Hoeilanders die zich met hun vereniging belangeloos voor het Zuiden inzetten. Daar zijn we enorm fier op. En dat willen we blijven doen.

 

Als fairtradegemeente moet de gemeente Hoeilaart met zijn eigen inkopen het goede voorbeeld te geven: eerlijke handel als voorwaarde voor een betere wereld. Internationale solidariteit en aandacht voor duurzaamheid, hier en ginder, mogen niet enkel een zaak zijn van de GROS, maar moeten geïntegreerd zijn in het aankoopbeleid van de gemeente. Om dit te bereiken willen we:

  • een werkgroep oprichten om de gemeentelijke aankopen onder de loep te nemen zodat het Fairtradebeleid verder kan uitgerold worden. We voegen tegelijkertijd een “duurzaamheidstoets” toe.
  • kiezen voor een duurzame voedselstrategie (met oog voor lokaal, bio, seizoensgebonden, eerlijke handel) in alle gemeentelijke diensten en instellingen en op lokale evenementen.
  • deelnemen aan de schoneklerencampagne en arbeidsnormen integreren in de bestekken van alle aankopen.
  • aandacht besteden aan ethisch bankieren en beleggen. De gemeente ontwikkelt een actief beleid van maatschappelijk verantwoord middelenbeheer, waarvan een ethisch financieel beleid deel uitmaakt.

 

Voor ons volledige programma klik hier.

woordvoerder

Anke Claassen

sluit je aan

Maak zelf mee het verschil en sluit je aan bij onze partij

word lid

Nieuws

De 3 pijlers van ons PROgramma

10 april 2024, PRO Hoeilaart

Ons PROgramma voor de periode 2024-2030 is in volle voorbereiding en zal draaien rond 3 pijlers. Je vindt ze hieronder. Contacteer ons gerust als je hieraan verder wenst mee te werken, het wordt iets van ons allemaal samen.

LEES VERDER

“Ja, ik wil burgemeester worden”

19 januari 2024, PRO Hoeilaart

Op onze nieuwjaarsreceptie gaf Pieter Muyldermans, onze schepen van mobiliteit, jeugd, cultuur, feestelijkheden, erfgoed en participatie, deze toespraak vol danbaarheid voor wat geweest is en ambitie voor wat komt.

LEES VERDER