wonen

wonen

Het is goed wonen in Hoeilaart en dat willen we zo houden, maar om het landelijk karakter van Hoeilaart te behouden, is het noodzakelijk om in de toekomst dichter bij elkaar te gaan wonen. De dorpskern en de voorzieningen die daar aangeboden worden, worden optimaler benut, leegstand en braakliggende kavels worden ontmoedigd en nieuwe woonwijken worden ingepland in de buurt van treinstations en buslijnen. Dit heet verdichting, waarbij het zeker niet de bedoeling is om zoveel mogelijk te bouwen op een zo klein mogelijk perceel. Kwaliteit is nog steeds een eerste vereiste in de stedenbouwkundige voorschriften.

De woonuitbreidingsgebieden buiten de dorpskern mogen niet aangesneden worden, integendeel, ze worden omgezet naar natuur. Zo blijft Hoeilaart een open en groen dorp.

Omdat iedereen recht heeft op wonen moet het aanbod sociale woningen uitgebreid worden. Voor PRO Hoeilaart moeten nieuwe projecten kleinschalig en betaalbaar zijn. Daarvoor is het nodig om actief op zoek te gaan naar sociale kavels en te bekijken waar het opstalrecht (een grond voor lange tijd in bruikleen geven) kan toegepast worden. Sociale woningen zijn bovendien het instrument bij uitstek om te experimenteren: gedeelde tuinen en fietsstallingen, centrale wasruimtes,….

Tot 2024 stijgen we verder tot aan 10% sociale woningen.

Het is nog steeds onze bedoeling om extra kansen te geven aan de Hoeilanders en het principe van lokale binding aan te houden voor sociale, bescheiden en privé projecten.

In 2024 zijn er bijkomende duurzame en bescheiden woningen voor jonge gezinnen.

Omdat elke gezinssituatie uniek is willen we zoveel mogelijk drempels weghalen voor inwoners die kiezen voor generatie- of kangoeroewonen, co-housing, gemeenschapswonen, samenwonen voor alleenstaanden… En omdat de gezinnen steeds kleiner worden (gemiddeld 2,6 personen/gezin) moeten we vooral inzetten op bescheiden woningen,  zodat het aantal “instapwoningen” toeneemt en de prijs gunstig evolueert. Ook zeer bescheiden woningen (tiny houses) moeten een kans krijgen.

In 2024 is er meer vrijheid in de mogelijke woonvormen

Bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken streven we naar een mix van verschillende woontypes: appartementen, rijwoningen en collectieve woonvormen. Dit betekent een verweving van sociale, bescheiden en comfortwoningen en bevordert het sociaal contact.

Elke wijk deelt een publieke groenruimte en speelruimte. En voor PRO Hoeilaart mag er nog meer gedeeld worden: (moes)tuinen, fietsstallingen, wasplaatsen,… PRO Hoeilaart trekt ook voluit de kaart van een vooruitstrevend energiebeleid en collectieve investeringen in wateropvang en – zuivering.

Kortom, wij willen een dorp waar het gezellig, duurzaam en betaalbaar wonen is, waar iedereen wel bij vaart. En zo maken we samen het verschil.

 

Voor ons volledige programma klik hier.

woordvoerder

Sylvie Gahy

sluit je aan

Maak zelf mee het verschil en sluit je aan bij onze partij

word lid

Nieuws

De 3 pijlers van ons PROgramma

10 april 2024, PRO Hoeilaart

Ons PROgramma voor de periode 2024-2030 is in volle voorbereiding en zal draaien rond 3 pijlers. Je vindt ze hieronder. Contacteer ons gerust als je hieraan verder wenst mee te werken, het wordt iets van ons allemaal samen.

LEES VERDER

“Ja, ik wil burgemeester worden”

19 januari 2024, Pieter Muyldermans

Op onze nieuwjaarsreceptie gaf Pieter Muyldermans, onze schepen van mobiliteit, jeugd, cultuur, feestelijkheden, erfgoed en participatie, deze toespraak vol danbaarheid voor wat geweest is en ambitie voor wat komt.

LEES VERDER

PRO Hoeilaart wil extra informatieve verplichtingen bij grote bouwprojecten

27 januari 2022, Kenny Verbeeck

Grote bouwprojecten beroeren vaak de gemoederen, zoals ook nu bij de bouwaanvraag in het projectgebied Eekhoorn. Voor sommige projectgebieden zijn specifieke bouwvoorschriften opgesteld in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), zoals in dit geval het RUP kern. Niettemin stellen we vast dat de informatie over zulke projecten vaak te wensen over laat, waardoor er uiteenlopende interpretaties de ronde doen. Vele burgers zijn benieuwd naar het project, maar krijgen in het kader van een particuliere omgevingsvergunningsaanvraag slechts beperkte informatie. Dat kan anders.

LEES VERDER