wonen

wonen

Het is goed wonen in Hoeilaart en dat willen we zo houden, maar om het landelijk karakter van Hoeilaart te behouden, is het noodzakelijk om in de toekomst dichter bij elkaar te gaan wonen. De dorpskern en de voorzieningen die daar aangeboden worden, worden optimaler benut, leegstand en braakliggende kavels worden ontmoedigd en nieuwe woonwijken worden ingepland in de buurt van treinstations en buslijnen. Dit heet verdichting, waarbij het zeker niet de bedoeling is om zoveel mogelijk te bouwen op een zo klein mogelijk perceel. Kwaliteit is nog steeds een eerste vereiste in de stedenbouwkundige voorschriften.

De woonuitbreidingsgebieden buiten de dorpskern mogen niet aangesneden worden, integendeel, ze worden omgezet naar natuur. Zo blijft Hoeilaart een open en groen dorp.

Omdat iedereen recht heeft op wonen moet het aanbod sociale woningen uitgebreid worden. Voor PRO Hoeilaart moeten nieuwe projecten kleinschalig en betaalbaar zijn. Daarvoor is het nodig om actief op zoek te gaan naar sociale kavels en te bekijken waar het opstalrecht (een grond voor lange tijd in bruikleen geven) kan toegepast worden. Sociale woningen zijn bovendien het instrument bij uitstek om te experimenteren: gedeelde tuinen en fietsstallingen, centrale wasruimtes,….

Tot 2024 stijgen we verder tot aan 10% sociale woningen.

Het is nog steeds onze bedoeling om extra kansen te geven aan de Hoeilanders en het principe van lokale binding aan te houden voor sociale, bescheiden en privé projecten.

In 2024 zijn er bijkomende duurzame en bescheiden woningen voor jonge gezinnen.

Omdat elke gezinssituatie uniek is willen we zoveel mogelijk drempels weghalen voor inwoners die kiezen voor generatie- of kangoeroewonen, co-housing, gemeenschapswonen, samenwonen voor alleenstaanden… En omdat de gezinnen steeds kleiner worden (gemiddeld 2,6 personen/gezin) moeten we vooral inzetten op bescheiden woningen,  zodat het aantal “instapwoningen” toeneemt en de prijs gunstig evolueert. Ook zeer bescheiden woningen (tiny houses) moeten een kans krijgen.

In 2024 is er meer vrijheid in de mogelijke woonvormen

Bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken streven we naar een mix van verschillende woontypes: appartementen, rijwoningen en collectieve woonvormen. Dit betekent een verweving van sociale, bescheiden en comfortwoningen en bevordert het sociaal contact.

Elke wijk deelt een publieke groenruimte en speelruimte. En voor PRO Hoeilaart mag er nog meer gedeeld worden: (moes)tuinen, fietsstallingen, wasplaatsen,… PRO Hoeilaart trekt ook voluit de kaart van een vooruitstrevend energiebeleid en collectieve investeringen in wateropvang en – zuivering.

Kortom, wij willen een dorp waar het gezellig, duurzaam en betaalbaar wonen is, waar iedereen wel bij vaart. En zo maken we samen het verschil.

 

Voor ons volledige programma klik hier.

woordvoerder

Sylvie Gahy

sluit je aan

Maak zelf mee het verschil en sluit je aan bij onze partij

word lid

Nieuws

PRO Hoeilaart wil extra informatieve verplichtingen bij grote bouwprojecten

27 januari 2022, Kenny Verbeeck

Grote bouwprojecten beroeren vaak de gemoederen, zoals ook nu bij de bouwaanvraag in het projectgebied Eekhoorn. Voor sommige projectgebieden zijn specifieke bouwvoorschriften opgesteld in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), zoals in dit geval het RUP kern. Niettemin stellen we vast dat de informatie over zulke projecten vaak te wensen over laat, waardoor er uiteenlopende interpretaties de ronde doen. Vele burgers zijn benieuwd naar het project, maar krijgen in het kader van een particuliere omgevingsvergunningsaanvraag slechts beperkte informatie. Dat kan anders.

LEES VERDER

Onze visie op het project aan de Eekhoorn

12 december 2021, Kenny Verbeeck

Hoeilaart is een heerlijk dorp in het groen. We wonen er graag en zijn ook gewoon trots dat we er wonen. Voor PRO Hoeilaart is dat steeds een uitgangspunt: het karakter van Hoeilaart behouden, maar tegelijk vooruit kijken naar de toekomst.

Wonen in Hoeilaart is een gevoelig evenwicht tussen het behouden van de open ruimte en het dorpse karakter en tegelijk het voorzien van betaalbaar wonen (liefst nog voor de eigen jeugd). Hier zetten we nog een vierde poot tegenover: die van de klimaatverandering. In elk project of ontwikkeling bekijken we het evenwicht van die 4 ambities.

Het debat rond de recente plannen voor projectgebied C (de site tegenover sport- en jeugdsite De Koldam, waar we vroeger gingen feesten in de Eekhoorn, en nog steeds de Serrist vinden) illustreert dat niet iedereen eenzelfde prioriteit vooropstelt. Als politieke partij proberen we de keuzes te maken die zo nauw mogelijk aansluiten bij onze visie op Hoeilaart.

De tekst hieronder toont welke afwegingen we maken in dit dossier. Met PRO Hoeilaart willen we graag onze (vrij) volledige en genuanceerde visie op dit dossier meegeven. Na het lezen van de vele reacties en argumenten hopen we hiermee een degelijk en transparant antwoord te geven en staan we zeker nog open voor een verder debat. Het lopende openbaar onderzoek heeft ook die bedoeling, al is dat vooral toegespitst op omgeving en ruimtelijke ordening.

LEES VERDER

Inspraak loont als bestuurders luisteren

28 september 2021, Kenny Verbeeck

De prioriteit van PRO Hoeilaart was door middel van dit GRS de open ruimte verder te beschermen, samen met de inwoners hebben we de lat hoger kunnen leggen dan oorspronkelijk voorzien.

LEES VERDER