PRO Hoeilaart is een politieke partij die is opgericht om in onze gemeente een progressieve, linkse, groene stem te laten horen. PRO Hoeilaart verzamelt Groen Hoeilaart, Vooruit Hoeilaart en onafhankelijke progressieven onder één noemer. Het was in 1984, toen het nog Progressieve Werkgroep (PW) heette, één van de eerste initiatieven in België om alle progressieve krachten in één partij te bundelen. De politieke lijn van de partij wordt gezamenlijk uitgestippeld en spitst zich toe op het gemeentelijk beleid in Hoeilaart.

Iedereen kan lid worden van PRO Hoeilaart. Om lid te worden van de Algemene Vergadering van de partij, die minstens éénmaal per jaar wordt samengeroepen, verwachten we een actieve rol in onze werking door vb. naar onze overlegmomenten te komen. De Algemene Vergadering kan zich uitspreken over de aanvaarding of uitsluiting van leden en kiest ook een bestuur. Ze bepaalt de grote lijnen van de partij.

In maandelijkse fractievergaderingen koppelen onze mandatarissen terug met de leden die het beleid nauwer willen opvolgen. Er worden lopende dossiers besproken en standpunten bepaald.

Daarnaast is er nog een Raad van Bestuur, hetgeen wij de cockpit noemen. Elk actief lid kan zich hiervoor kandidaat stellen. Mandatarissen zijn er automatisch lid van. Dit overleg bereidt de fractievergaderingen voor en voert het dagelijkse politieke beleid.

Wij proberen op een zo transparant mogelijk manier te werken, waarbij we de leden zoveel mogelijk betrekken bij de besluitvorming. Wil jij ook graag tot die actieve leden behoren? Sluit je aan, zo worden we allemaal #SamenPRO