Archief

onderhouden en ontharden

30 maart 2023, Kenny Verbeeck

PRO Hoeilaart stelt voor om weer structureel middelen vrij te maken voor wegenonderhoud, maar daarnaast ook extra inspanningen te doen om te ontharden. Zo werken we pas echt aan een duurzame weginfrastructuur. 

LEES VERDER

Laat ons zorgzaam zijn voor elkaars veerkracht

26 januari 2023, PRO Hoeilaart

Kon je er niet bij zijn op vrijdag 20 januari? Lees dan hier de nieuwjaarsspeech van onze schepen Pieter Muyldermans

LEES VERDER

Vragen blijven na tweede bouwaanvraag voor projectgebied C

15 juni 2022, Kenny Verbeeck

De nieuwe bouwaanvraag voor projectgebied C blijft vragen oproepen, zoals de impact op de tweede fase, het karakter van de Borreweg en de doorsteek tussen Overijsesteenweg en Biesmanslaan. Het respecteren van het RUP staat voor ons hierbij centraal.

LEES VERDER

PRO Hoeilaart wil extra informatieve verplichtingen bij grote bouwprojecten

27 januari 2022, Kenny Verbeeck

Grote bouwprojecten beroeren vaak de gemoederen, zoals ook nu bij de bouwaanvraag in het projectgebied Eekhoorn. Voor sommige projectgebieden zijn specifieke bouwvoorschriften opgesteld in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), zoals in dit geval het RUP kern. Niettemin stellen we vast dat de informatie over zulke projecten vaak te wensen over laat, waardoor er uiteenlopende interpretaties de ronde doen. Vele burgers zijn benieuwd naar het project, maar krijgen in het kader van een particuliere omgevingsvergunningsaanvraag slechts beperkte informatie. Dat kan anders.

LEES VERDER

Hoeilaart, een dorp met participatie

14 december 2021, Pieter Muyldermans

Laat ons samenwerken aan de toekomst van Hoeilaart, op een manier waar we allemaal als dorpsgemeenschap beter van worden! Doe dat, door u te informeren, af te wegen, in dialoog te gaan, uw mening gefundeerd kenbaar te maken en respect te hebben voor de mening van een ander. Als schepen van participatie geef ik u graag enkele mogelijkheden mee hoe dat kan.

LEES VERDER

Onze visie op het project aan de Eekhoorn

12 december 2021, Kenny Verbeeck

Hoeilaart is een heerlijk dorp in het groen. We wonen er graag en zijn ook gewoon trots dat we er wonen. Voor PRO Hoeilaart is dat steeds een uitgangspunt: het karakter van Hoeilaart behouden, maar tegelijk vooruit kijken naar de toekomst.

Wonen in Hoeilaart is een gevoelig evenwicht tussen het behouden van de open ruimte en het dorpse karakter en tegelijk het voorzien van betaalbaar wonen (liefst nog voor de eigen jeugd). Hier zetten we nog een vierde poot tegenover: die van de klimaatverandering. In elk project of ontwikkeling bekijken we het evenwicht van die 4 ambities.

Het debat rond de recente plannen voor projectgebied C (de site tegenover sport- en jeugdsite De Koldam, waar we vroeger gingen feesten in de Eekhoorn, en nog steeds de Serrist vinden) illustreert dat niet iedereen eenzelfde prioriteit vooropstelt. Als politieke partij proberen we de keuzes te maken die zo nauw mogelijk aansluiten bij onze visie op Hoeilaart.

De tekst hieronder toont welke afwegingen we maken in dit dossier. Met PRO Hoeilaart willen we graag onze (vrij) volledige en genuanceerde visie op dit dossier meegeven. Na het lezen van de vele reacties en argumenten hopen we hiermee een degelijk en transparant antwoord te geven en staan we zeker nog open voor een verder debat. Het lopende openbaar onderzoek heeft ook die bedoeling, al is dat vooral toegespitst op omgeving en ruimtelijke ordening.

LEES VERDER

Teken mee de toekomst uit op onze Denkdag

29 oktober 2021, PRO Hoeilaart

Denk samen met ons mee over een sociaal en duurzaam Hoeilaart. Schrijf je hier in.

LEES VERDER

In memorian Jean-Pierre Maeyens

12 oktober 2021, PRO Hoeilaart

Met grote verslagenheid vernamen we het overlijden van onze stichter, ex-voorzitter en oud-schepen Jean-Pierre Maeyens. Jan Lenaerts kroop ervoor in zijn pen.

LEES VERDER

Inspraak loont als bestuurders luisteren

28 september 2021, Kenny Verbeeck

De prioriteit van PRO Hoeilaart was door middel van dit GRS de open ruimte verder te beschermen, samen met de inwoners hebben we de lat hoger kunnen leggen dan oorspronkelijk voorzien.

LEES VERDER

over de herziening van het GRS

6 april 2021, Kenny Verbeeck

Het nieuwe GRS ontlokt heel wat reacties. Dat is fijn, want dit is de bedoeling van een openbaar onderzoek. Het bewijst ook dat het behoud van open ruimte en natuur heel wat inwoners nauw aan het hart ligt. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Er circuleren echter enkele ongenuanceerde berichten, waar we toch even op willen reageren.

LEES VERDER