PRO Hoeilaart wil vooruit met de kinderopvang

PRO Hoeilaart wil vooruit met de kinderopvang

14 juni 2018, Julie Vanstallen

PRO Hoeilaart wil investeren in kinderopvang, dat klopt. Dat doen we al, onder andere, in het huidige gemeentelijke kinderdagverblijf én via het reglement kinderopvang, om zo onthaalouders beter te ondersteunen. En dat willen we blijven doen, met de bouw van dit nieuw kinderdagverblijf op de Dumbergsite!

waarom?

  1. Omdat er meer plek nodig is! Jonge ouders vinden amper betaalbare kinderopvang in Hoeilaart. Met dit nieuwe gebouw trekken we de capaciteit op van 23 naar 36 opvangplaatsen.
  2. Omdat het kinderdagverblijf het dagtarief per kind berekent op basis van het gezinsinkomen. Een eerlijk, sociaal systeem. Dat maakt het voor vele ouders betaalbaar.
  3. Omdat de nieuwe locatie veel potentieel heeft: denk maar aan het delen van de keuken en de schoonmaak. Maar ook aan het feit dat we meer “leven” brengen naar de Dumbergsite! Zouden de bewoners van het woonzorgcentrum het niet fijn vinden om een rijtje stappers te zien langskomen? Of om hun kleinkind en achterkleinkind even te zien?

De huidige gemeentelijke kinderopvang op Solheide huist in een gebouw dat zijn beste tijd heeft gehad.  De nieuwbouw zal zich bovendien beter lenen tot de nieuwe organisatie van de werking: twee groepen, leeftijden door elkaar zodat de kleinsten kunnen leren van de grootsten en omgekeerd! Daarnaast zal de nieuwbouw ook veel beter geïsoleerd zijn en minder energie verbruiken wat ons op lange termijn geld zal besparen.

We zijn ons bewust van de toenemende vergrijzing. Uitbreiding op de site is nog altijd mogelijk, voor zover dat nodig mocht blijken. Wij zetten net in op een zorgaanbod op maat zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Een groter aanbod van woningen aangepast aan die zorgnood in het centrum van de gemeente zal daar ook toe bijdragen.

Investeren in kinderopvang dus! Generaties samenbrengen!

#maakmeehetverschil #PROwerkt