Zonnepark belangrijke stap in klimaatneutraal Hoeilaart: “we moeten nu starten!”

Zonnepark belangrijke stap in klimaatneutraal Hoeilaart: “we moeten nu starten!”

2 april 2019, Julie Vanstallen

PRO Hoeilaart verheugt zich op het onderzoeken van een toekomstig collectief zonnepark langs de spoorlijn! “We willen zelfs nog veel verder gaan”, klinkt het bij de partij. “Tegen 2024 zouden we het equivalent van het verbruik van de gemeentelijke gebouwen op een duurzame manier willen opwekken.”

“We lazen met veel plezier op sociale media dat burgemeester Tim Vandenput het initiatief nam om de NMBS te vragen een stuk grond te mogen aankopen langs de spoorlijn om daar een zonnepanelenproject op te zetten”, vertelt gemeenteraadslid Julie Vanstallen van PRO Hoeilaart. “Met 2 ha zou er potentieel 1,5GW opgewekt kunnen worden oftewel groene stroom voor ca 440 huishoudens. Dit moet nog onderzocht worden, maar het is een mooie eerste stap. Willen we de opwarming van de aarde beperken, zullen we nog veel verder moeten gaan en het moet ook sneller”. Wij willen er alvast naar streven om het verbruik van de gemeente volledig lokaal op te wekken met hernieuwbare energie tegen 2024.

Energiecoöperatie

Voor PRO Hoeilaart moeten energieprojecten in de gemeente zoveel mogelijk in samenwerking met de opstartende Energiecoöperatie Druifkracht gebeuren. “Een coöperatie brengt het vraagstuk energie heel dicht bij de mensen”, gaat Vanstallen verder. “Kijk maar naar het prachtige voorbeeld van Eeklo.” Een van de vele pluspunten van een coöperatie is dat de burgers mee beslissen welke prijs ze betalen voor hun duurzame elektriciteit. “Daarnaast zou een coöperatie het ook mogelijk maken om te investeren in zonnepannelen op het dak van de buren als dat beter georienteerd is en ervoor zorgen dat alle inwoners van betaalbare hernieuwbare energie kunnen genieten. ” 

Update Klimaatactieplan

Het opwekken van hernieuwbare energie is één stap om de CO2 uitstoot in onze gemeente te verlagen. Er zijn nog tal van andere acties nodig om de uitstoot te verminderen en om ons tegelijkertijd voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Zo zouden we burgers meer moeten helpen hun woningen te isoleren, groendaken en regenwaterputten stimuleren, beton beperken om waterinfiltratie te verbeteren en natuur en groen vrijwaren.” Want “groen” neemt CO2 op en zorgt voor een natuurlijke “koeling”. Daarnaast moeten we bekijken op welke manier we onze mobiliteit organiseren.

Minder sluipverkeer!

Dat brengt ons bij de komende verkiezingen. “Op nationaal niveau moet de salariswagen dringend worden afgeschaft.”, zegt Julie Vanstallen nog. “Het is absurd dat zo’n kostelijke maatregel, maar 12% van de bevolking ten goede komt en tegelijkertijd het autogebruik zo hard stimuleert. Met een mobiliteitsbudget voor elke werknemer kunnen we ook duurzame mobiliteit stimuleren en belonen. Alle salariswagens vervangen door elektrische zal de files namelijk geen meter korter maken. Dat zou ook Hoeilaart goed doen! Bedenk maar hoeveel leefbaarder ons dorp zou zijn tussen 7u en 9u ’s morgens zonder al dat sluipverkeer, maar met 4 of 6 treinen per uur!

Ideeën voor transitie

Duurzame ontwikkeling betekent dat wat we nu ondernemen of ontwikkelen geen ernstige gevolgen inhoudt voor de generaties na ons. Het opwekken van hernieuwbare energie is zo’n actie.  “We willen – op termijn – onze gemeente ook heel graag Zero Waste gaan noemen”, klinkt het nog. “Ook daar willen we deze legislatuur werk van maken. Het afvalplan dat we onder vorige legislatuur goedkeurden, dient als basis.”

Wil je zelf mee-denken over deze duurzame energietransitie? Neem contact op met Julie Vanstallen: jvanstallen@gmail.com of 0497 14 08 29.