Tijd om verdwenen medaillon van Felix Sohie te vervangen

9 december 2019, Timothy Rowies

Het is ondertussen bijna vier jaar geleden dat het bronzen medaillon van Felix Sohie op zijn grafmonument werd gestolen. Gemeenteraadslid Timothy Rowies stelde op de gemeenteraad van november 2019 voor om die medaillon te vervangen. Een voorstel dat unaniem gesteund werd. 
 
Het najaar staat helemaal in het teken van Felix Sohie. Er is een grote dorpsmusical, een tentoonstelling en zelfs een boek over Felix Sohie, geschreven door Michel Erkens. Als je het kerkhof bezocht begin november, heb je misschien ook gemerkt dat het bronzen medaillon nog steeds ontbreekt en dat is jammer. Schepen Marc Vanderlinden zal nu bekijken op welke manier een nieuw medaillon gemaakt zou kunnen worden. 

verdwenen medaillon op grafmonument Felix Sohie


Meer groen en invoering van peterschap van vervallen grafmonumenten
 
“Onze begraafplaats is een plek om je geliefden en familieleden te herdenken, een plek waar je rust zoekt. Des te meer natuur we er kunnen aanleggen, des te meer we dat kunnen waarmaken”, vult Timothy Rowies verder aan. Daarnaast zijn er heel wat oude, waardevolle graven aan het vervallen omdat er geen concessiehouders meer zijn. “Om te vermijden dat dit funerair erfgoed dreigt te verdwijnen, stel ik voor om een peter- of meterschap te invoeren. Door de zorg voor bepaalde oude grafmonumenten aan aan een peter of meter toe te vertrouwen kunnen we het verval tegengaan en hopelijk ook overgaan tot restauratie”.