Meer vrouw op straat en gelijkere genderverdeling

8 maart 2020, Timothy Rowies

Naar aanleiding van de Vrouwenmaand (maart) en de Internationale Vrouwendag op 8 maart roepen we de gemeente op letterlijk meer gendergelijkheid in het straatbeeld te brengen: er is een inhaalbeweging nodig van vrouwelijke straatnamen en daar betrekken we alle inwoners graag bij! 

Begin 2019 lanceerde Sofie Lemaire op Radio1 de  campagne #meervrouwopstraat.

Ook in Hoeilaart ging deze oproep niet ongemerkt voorbij met reacties op de sociale media. Onze pijnlijke vaststelling: van de 55 straten in Hoeilaart die zijn vernoemd naar bekende en belangrijke figuren, zijn er slechts 3 met vrouwennamen. Het gaat dan om de Sint-Annastraat, de Josephinedreef en de Knipsterweg.

Gendergelijkheid is een doelstelling die iedereen anno 2020 hoog in het vaandel draagt. Dat slechts 5,45% van de straten, vernoemd naar een persoon, een vrouwennaam is, is dan op zijn minst een frappante vaststelling. Het is hoog  tijd voor wat meer vrouw op straat. Ongetwijfeld zijn in de Hoeilaartse geschiedenis verschillende interessante vrouwen te vinden die wat meer aandacht verdienen.

Onze drie voorstellen zijn:

  1. De eerstvolgende straatnaam moet naar een vrouw vernoemd worden. De gemeente Hoeilaart zal hiertoe aan de Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp” vragen om een lijst met een tiental namen op te stellen met telkens een korte motivatie. Eens de mogelijkheid zich voordoet, organiseren we een wedstrijd en laten we de inwoners kiezen welke naam het wordt. Op die manier zetten we al deze vrouwen in de kijker, al is het misschien voor een volgende gelegenheid.  
  2. Een naamswijziging van een straat is niet uitzonderlijk. Desondanks is dit geen lichte ingreep. Een bestaande straat officieel hernoemen moet dus minstens gedragen zijn door alle betrokken bewoners. Wanneer alle eigenaars in een straat akkoord zijn, wordt op hun initiatief de straat hernoemd naar een vrouw of genderneutrale persoon. De gemeente zou dit praktisch kunnen ondersteunen.
  3. Ook toekomstige of bestaande pleinen, parken, trage wegen of zelfs gebouwen en lokalen die nog geen naam zouden hebben, kunnen we een officiële vrouwelijke of genderneutrale naam geven (bv. parkjes aan de J.B. Charlierlaan). De gemeenteraad geeft hierbij aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht om te onderzoeken welke (toekomstige) straten, pleinen, parken, trage wegen, gebouwen en lokalen in aanmerking komen voor een vrouwelijke of genderneutrale benaming.