Belangrijke stap gezet naar behoud open ruimte in Hoeilaart

Belangrijke stap gezet naar behoud open ruimte in Hoeilaart

15 december 2020, Kenny Verbeeck

Een belangrijke stap is gezet naar een groene toekomst voor Hoeilaart met zekerheid voor de open ruimte. Op de Gemeenteraad van 14 december werd de voorlopige vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) goedgekeurd

Het GRS geeft een stedenbouwkundige toekomstvisie. In deze update van het plan van 2010 zetten we de stap naar een natuurkundige visie: we scheppen duidelijkheid dat de grote open ruimtes ook daadwerkelijk natuur moeten blijven.

Tegelijk hebben we gekozen om enkele plekken toch de mogelijkheid te geven om via nieuwe woonvormen te ontwikkelen. Wat dit juist wordt, zal later in een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) bepaald worden. We zien hier als PRO een uitgelezen kans om opnieuw in te zetten op sociale woningbouw en jonge gezinnen.

Het GRS schept ook duidelijkheid voor onze bedrijven. De site van Desbeck geven we een duidelijk doel als bedrijventerrein in de toekomst. Hiermee geven we onze bedrijven de ruimte om te groeien in Hoeilaart.

Het nieuwe GRS vrijwaart grote stukken natuur, maar geeft ook ruimte voor wonen en werken, zo blijft Hoeilaart ook groen voor onze kinderen.

In januari 2021 start de openbare fase en kan elke inwoner zijn bemerkingen geven op het ontwerp.