Inspraak loont als bestuurders luisteren

Inspraak loont als bestuurders luisteren

28 september 2021, Kenny Verbeeck

Een degelijk plan…

Tijdens de gemeenteraad van 27 september is het aangepaste GRS goedgekeurd. Hiermee geven we met het bestuur aan in welke richting we de komende jaren willen evolueren inzake ruimtelijke ordening van de gemeente Hoeilaart.

“Met PRO Hoeilaart stonden we mee aan de wieg van het oorspronkelijke GRS in 2009, waarin het concept van de groene vingers werd gelanceerd, en bepaalde delen werden aangeduid als mogelijke woonzone in de toekomst.”

Sinds 2016 werd, met een lange tussenpauze, gewerkt aan het nieuwe Ruimtelijke Structuurplan, gedreven door een nieuwe aanpak op basis van een objectieve studie van de onderzoeksinstelling VITO. 

“Ook aan dit plan hebben we actief bijgedragen. De belangrijkste punten zijn de omvorming naar natuurgebied van enkele woonuitbreidingsgebieden, de stappen die we zetten naar nieuwe woonvormen en de duidelijke keuze voor versterking van wonen voor jongeren de dorpskern. Dit laatste is reeds enkele jaren geleden ingezet, maar duidelijk actueel in de projecten die op stapel staan in het centrum,” zegt Verbeeck.

… beter geworden door inspraak en participatie

“Het GRS dat nu is goedgekeurd is het gevolg van een essentiële inspraakronde. In een periode, gedomineerd door Covid, is pas in het openbaar onderzoek duidelijk geworden dat voor bepaalde delen van het GRS eenvoudigweg geen draagvlak bestaat bij de Hoeilaartse bewoners.” 

“Die inspraakronde is bedoeld om te luisteren als bestuurder. Dat we dat ook doen, blijkt duidelijk uit dit definitieve plan: zowel het gebied aan de Vosdelle, de Gladiolenlaan en de Molenberg houden hun huidige statuut, en het concept van de groene vingers wordt opnieuw bevestigd.”

“De prioriteit van PRO Hoeilaart was door middel van dit GRS de open ruimte verder te beschermen, samen met de inwoners hebben we de lat hoger kunnen leggen dan oorspronkelijk voorzien.”