In memorian Jean-Pierre Maeyens

12 oktober 2021, PRO Hoeilaart

Jean-Pierre is niet meer, maar hij zal er altijd zijn.

Als jonge inwijkelingen in Hoeilaart vonden we mekaar in het verenigingsleven en algauw merkten
we een gemeenschappelijke politieke interesse. Tegelijkertijd stelden we vast dat er in Hoeilaart
geen linkse of progressieve politieke partij actief was. Dan moeten we die maar zelf oprichten
dachten we. ‘We’ dat waren o.a. Koen Geers, Roeland Van Raemdonck, Jean-Pierre Maeyens … en
meteen hadden we een rooie, een onafhankelijke en een groene om samen de Progressieve
Werkgroep op te richten. Met zijn ruimhartige enthousiasme was hij één van de grote motoren die
de Werkgroep motiveerde en animeerde. De jaarlijkse weekends in de Ardennen, waar we ons
politiek programma uitwerkten, zullen bij iedereen die erbij was, te koesteren herinneringen blijven.

In 2000 werd voor het eerst sinds WO I de CVP-meerderheid gebroken en werd Jean-Pierre eerste
schepen voor PW. In moeilijke omstandigheden stond hij zes jaar lang zijn mannetje, ruimtelijke
ordening was hem op het lijf geschreven. De jeugdlokalen ‘De Joengele’ vormden de bekroning van
een jarenlange zoektocht naar een ontmoetingsplaats voor de jeugdverenigingen. En Jean-Pierre
was daar ongetwijfeld de grote bezieler van. Als schepen heeft hij toen ook menig koppeltje uit onze
achterban in de echt gesloten. De samenwerking binnen de coalitie met de CVP was een moeilijk
verhaal, het wantrouwen was groot, ook bij Jean-Pierre zagen we zijn scepticisme groeien, vooral
tegenover sommige coalitiepartners, maar ook in persoonlijke contacten was hij vaak achterdochtig,
vermoedde hij achterliggende bedoelingen, een soort van zelfbescherming?

Dat werd er niet beter op toen Open VLD in 2012 de volstrekte meerderheid haalde en PW,
inmiddels tot PRO omgedoopt, toch nog meenam in het bestuur. Jean-Pierre was veeleer een
tegenstander van die move. Alleen Wilfried bleef voor PRO in het College en Jean-Pierre werd
voorzitter van PRO. Hij deed dat met volle overgave en slaagde erin om heel wat jongeren van het
PRO verhaal te overtuigen en een (toen nog) jonge generatie klaar te stomen voor de opvolging
binnen PRO. En toen opeens was hij er klaar mee, er was iets gebroken … Hij trok zich terug uit de
lokale politiek en verliet even later zelfs Hoeilaart. Velen bleven hem volgen en ‘liken’ op sociale
media en zagen dat hij nog van het leven genoot en gelukkig was met Cathérine, zijn kinderen en
kleinkinderen.

Dat Jean-Pierre nog altijd bij vele Hoeilanders, over elke politieke overtuiging heen en ook ver
daarbuiten, een warm hart werd toegedragen moge wel blijken uit de honderden reacties op zijn
overlijden. Hij zou het wellicht zelf niet geloofd hebben. Hij zal er altijd zijn.

Jan Lenaerts
Namens PRO Hoeilaart