Hoeilaart, een dorp met participatie

14 december 2021, Pieter Muyldermans

Laat ons samenwerken aan de toekomst van Hoeilaart, op een manier waar we allemaal als dorpsgemeenschap beter van worden!

Doe dat, door u te informeren, af te wegen, in dialoog te gaan, uw mening gefundeerd kenbaar te maken en respect te hebben voor de mening van een ander.

Als schepen van participatie geef ik u graag enkele mogelijkheden mee hoe dat kan:

– Lees en bekijk de dossierstukken via de website van Hoeilaart, vraag meer details op bij de bevoegde dienst. U heeft het recht als burger om heel wat informatie te mogen inkijken. Op sociale media of in de pers staan soms maar flarden die uit hun context werden gehaald.

– Lees de verschillende meningen en invalshoeken van anderen om uw eigen mening aan af te toetsen om die dan bevestigd te zien of te verfijnen en te nuanceren. Vraag ook open naar de mening van een ander om de reden die erachter zit beter te begrijpen.

– Spreek (respectvol) met de mensen, in de politiek, in adviesraden of op open fora.

– Sluit u zelf aan bij een adviesraad en geef mee vorm aan projecten van bij de start.

– Laat van je horen, wanneer je het niet eens bent met een project, door een bezwaar in te dienen bij de bevoegde dienst. Ondersteun dit met protest als je dat wil, maar blijf ook openstaan voor een dialoog met andersdenkenden.

Gegronde bezwaren en adviezen zijn een sterke hefboom om de toekomst van Hoeilaart mee vorm te geven. Ze kunnen de richting van een dossier veranderen of versterken. Dat zal ook in de toekomst zo blijven, daar blijf ik persoonlijk op toezien.

Dat is ook wat er bijvoorbeeld gebeurde een aantal maanden geleden bij de herziening van het GRS. Door de bezwaren en adviezen met gegronde inhoud, van GECORO, milieuraad, mobiliteitsraad en andere individuele of groepen van bewoners, zijn we veel verder gegaan in het beschermen van open ruimte in Hoeilaart dan in het initiële plan werd voorgesteld. Dit is maar één voorbeeld, zo zijn er nog vele andere dossiers waar er na participatie werd bijgestuurd.

Laat ons alstublieft belangrijke discussies over de toekomst van Hoeilaart niet samenvatten tot een Ja/Nee-vraag. Daarbij verliezen we alle argumenten achter “ja, maar”, “nee, want”, “ja, want” en “nee, maar”. Het minimaliseert ook al het inhoudelijke werk achter de bezwaren en adviezen.

Laat ons alstublieft ons dorp niet opdelen in voor- en tegenstanders. Sla een dialoog niet af uit angst of frustratie, wees niet cynisch tegenover iemand die anders denkt. Meningsverschillen kunnen en moeten er zijn, maar bij een volledig gepolariseerd Hoeilaart is niemand gebaat.

Pieter Muyldermans
Schepen van jeugd, cultuur, feestelijkheden, erfgoed en participatie.

PS: ik laat u zelf een project naar keuze invullen waarover deze tekst gaat. U had er waarschijnlijk al één in gedachten. Probeer het eens met een ander thema en lees de tekst opnieuw. Het zou ook moeten werken.