PRO Hoeilaart wil extra informatieve verplichtingen bij grote bouwprojecten

PRO Hoeilaart wil extra informatieve verplichtingen bij grote bouwprojecten

27 januari 2022, Kenny Verbeeck

Grote bouwprojecten beroeren vaak de gemoederen, zoals ook nu bij de bouwaanvraag in het projectgebied Eekhoorn. Voor sommige projectgebieden zijn specifieke bouwvoorschriften opgesteld in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), zoals in dit geval het RUP kern. Niettemin stellen we vast dat de informatie over zulke projecten vaak te wensen over laat, waardoor er uiteenlopende interpretaties de ronde doen. Vele burgers zijn benieuwd naar het project, maar krijgen in het kader van een particuliere omgevingsvergunningsaanvraag slechts beperkte informatie. Dat kan anders.

Met PRO Hoeilaart zijn we van mening dat om een correct debat mogelijk te maken over grote projecten, de kenmerken van deze projecten open en transparant beschikbaar moet zijn. We stellen dan ook voor om een richtlijn op te stellen die van toepassing is op grote bouwprojecten en eenduidig vastlegt welke informatie moet aangeleverd worden om een dossier correct te kunnen beoordelen. We stelden op de Gemeenteraad van 24 januari 2022 voor dat elke omgevingsvergunningaanvraag voor een project van 10 of meer wooneenheden, of totale bebouwde oppervlakte groter dan 1500m2 de volgende elementen aanlevert en eenvoudig digitaal ter beschikking stelt:

Dit zijn geen nieuwe eisen die opgelegd worden aan projecten. Hiermee eisen we als gemeentebestuur dat elk project grafisch en cijfermatig aantoont wat de precieze kenmerken van het project zijn. Deze richtlijnen zullen verder uitgewerkt worden met de bevoegde diensten en adviesraden.