Laat ons zorgzaam zijn voor elkaars veerkracht

26 januari 2023, PRO Hoeilaart

Goeieavond en gelukkig nieuwjaar,

We zijn eindelijk weer samen op de nieuwjaarsreceptie van PRO, na afgelasting in 2021 en een cultureel optreden zonder drank in 2022, mogen we weer echt samen klinken.

Pieter Muyldermans, schepen voor mobiliteit, jeughd, cultuur, feestelijkheden, erfgoed en participatie
© Michel Picone

We hebben veerkrachtig moeten zijn de laatste jaren, dat hoor je toch vaak zeggen, maar wat betekent dat eigenlijk veerkrachtig zijn. Ik ga het jullie proberen uitleggen zoals ik het versta. Stel je voor dat je op een plateau leeft, alles wat je doet gebeurt daarop. Maar wanneer je van je plateau sukkelt, beland je in de miserie. Een groot plateau met een hoge rand, daarop zit je veilig, dan kan je al eens een tegenslag verwerken voor je aan de rand komt of erover tuimelt. Een groot plateau staat dus voor een hoge veerkracht. Als je minder geluk hebt, moet je leven op een kleiner schaaltje zonder omranding. Als je dan eens iets tegenkomt val je al snel naast de maatschappij.

Ik ga zo meteen drie sprekende voorbeelden geven om het allemaal duidelijker te maken, maar geef eerst nog enkele belangrijke concepten mee. Je weet zelf vaak niet hoe groot het plateau is waarop je leeft. Die taak is eigenlijk eerder weggelegd voor iemand die voor jou moet zorgen. Toen je kind was, waren dat je ouders, in de gemeentepolitiek is dat het gemeentebestuur dat voor haar inwoners moet zorgen. Nog belangrijk om te vermelden is dat het niet om noodzakelijk om jouw persoonlijke mentale veerkracht gaat, maar wel om jouw veerkracht of die van jouw lotgenoten samen in onze gemeenschap.
Bij het volgend voorbeeld wordt het hoogstwaarschijnlijk iets duidelijker.

Een eerste voorbeeld dat zorgen voor veerkracht ook betekent dat je sociaal bent: stel je verdiend met twee en je kan vlot alle kosten afbetalen, geen probleem, iedereen is gelukkig: je leeft op een grote plateau met hoge randen. Maar, zoals bij iedereen, kan je al eens een tegenslag moeten incasseren, ik wens het u zeker niet toe, maar stel door omstandigheden kom je er alleen voor te staan. Dat hoeft niet meteen een ramp te zijn, maar je begrijpt dat je daardoor iets vatbaarder bent om echt in moeilijkheden te komen. Je komt terecht op het kleinere schaaltje. Als er nu iets misgaat en je verliest je job. En ik wens je het opnieuw niet toe, maar je belandt in de miserie. Gelukkig leven we in een gemeenschap waar we voor elkaar zorgen. Als je in de miserie komt kan je bijvoorbeeld op een OCMW rekenen met een sociale dienst die je kan helpen. Bijvoorbeeld door je naar de voedselbank te laten gaan. Heel veel respect voor de mensen bij de voedselbank, jullie begrijpen dat daardoor de miserie draaglijker wordt, maar dat daarom de oorzaak van de problemen niet altijd wordt aangepakt.

nieuwjaarsreceptie 2023
© Michel Picone

In Hoeilaart doen we al jaren iets extra met de sociale dienst. We doen niet enkel aan liefdadigheid. Door het werk van Koen Geers, heel veel werk van Wilfried Van Raemdonck en verderzetten van het werk door Annelies Vanderlinden helpen we mensen terug op een schaaltje en hopelijk verder naar een plateau, door te zorgen dat ze kunnen deelnemen aan een sociaal leven, dat ze een opleiding kunnen genieten of terug aan het werk geraken. Door te zorgen dat ze weer veerkrachtig zijn, kunnen zij gelukkig en zelfstandig leven en zijn ze minder afhankelijk van liefdadigheid of steun van de
gemeente. Om daar een cijfer op te plakken: een tiental jaar geleden stuurden wij in grootteorde een 50-tal mensen naar de voedselbank intussen zijn dat er maar een vijftal niet meer.

Een volgend voorbeeld, onze mobiliteit. Wie is hier vanavond te voet of met de fiets gekomen? Iedereen is te voet gekomen, zelfs al ben je met de auto. Tussen je parkeerplaats en hier heb je waarschijnlijk gewandeld. Probeer je je nu eens te herinneren wanneer je voor het laatst echt gefrustreerd was als voetganger omdat je langer dan 5 minuten moest omlopen. Dat gebeurt niet vaak. Te voet of met de fiets ben je vaak heel veerkrachtig. Hoe zit dat bij de mensen die vaak met de auto gaan? Waarschijnlijk kan je je nog levendig herinneren wanneer je de laatste keer te laat bent gekomen en gefrustreerd was. En misschien zelfs nog de keer daarvoor. Je beseft het zelf niet, maar je bevindt je als autobestuur vaak op een klein schaaltje, met weinig veerkracht dus. En de oplossing om meer veerkracht te krijgen is niet om meer infrastructuur of ruimte te geven aan auto’s, integendeel. Door mensen te proberen overtuigen om minder de auto te nemen en meer te voet te gaan, de fiets te gebruiken of het openbaar vervoer
te nemen, vergroten we hun veerkracht. Ik heb daarnet al aangehaald dat de veerkracht waar ik het over heb niet noodzakelijk of enkel persoonlijke veerkracht is. Ook onze wijken, ons dorp, onze wereld hebben een verkracht. Door te zorgen dat het verkeer dat onze woonwijken doorkruist beperkt blijft in intensiteit en snelheid, vergroten we de veerkracht van de bewoners van die hele wijk, want het wordt er
leefbaarder.

Op grotere schaal zorgen we ook voor een grotere veerkracht voor onze planeet, door het verminderen van onze CO 2 -uitstoot. Want onze planeet staat onderdruk, ze rolt op de rand van het kleine schaaltje en we moeten er dus alles aan doen om ze terug op de grote veilige plateau te krijgen. Inzetten op
veerkracht is dus ook inzetten op duurzaamheid. Daarom hebben we in Hoeilaart onder andere al veel ingezet op het verbeteren van de infrastructuur voor voetgangers en fietsers en zullen we dat
ook het komende jaar blijven doen. En als het dit jaar of het jaar daarna niet lukt, ben ik er zeker van dat het daarna wel zal gebeuren. Het is de weg die we moeten opgaan. Het heeft misschien enkel nog wat tijd nodig voor de grote meerderheid beseft dat we op die manier op vele gebieden veerkrachtiger
worden als gemeenschap.

nieuwjaarsreceptie 2023
© Michel Picone

Misschien een laatste punt waardoor de veerkracht van autobestuurders kleiner is dan die van andere weggebruikers. Als je met de fiets bent, te voet of met het openbaar vervoer kom je in contact met andere mensen. Je hebt een korte babbel aan de schoolpoort of op de bus. Soms is een vluchtige
‘goeiemorgen’ of het kruisen van een vertrouwd gezicht op het fietspad al voldoende om de dag positief en met volle energie te beginnen.

Het brengt mij ook bij mijn derde en laatste voorbeeld, onze socio-culturele activiteiten en evenementen. En bij uitstek het Druivenfestival dat ons als gemeenschap toch elke keer weer dichter bij elkaar brengt. De vele initiatieven en feesten in Hoeilaart, zijn volgens mij de belangrijkste investering die we doen met de gemeente. Samen met de steun van de sponsors en de mateloze inzet van honderden vrijwilligers creëren we jaarlijks iets uniek. Het aanbod dat we samenstellen heeft als grootste doelstelling om ons allemaal, inwoners van Hoeilaart en streekgenoten, samen te brengen. Ik ben enorm dankbaar dat ik het voorbije jaar weer volop heb kunnen genieten tussen jullie. Ik heb iedereen zien genieten, ik ben oude kennissen tegen het lijf gelopen, ik heb nieuwe mensen ontmoet en ik heb ook heel wat leuke gesprekken met dorpsgenoten gehad. Ik wens dat in 2023 weer volop kunnen genieten, want het geeft ons allen de veerkracht die we nodig hebben.

We gaan met PRO Hoeilaart in 2023 ook starten aan de voorbereiding van de verkiezingen van 2024 en we gaan dat doen door een sterk programma te schrijven en vooral door echt te luisteren naar jullie, naar onze inwoners. Echt luisteren betekent voor mij horen wat er gevraagd wordt, maar vooral daarbij
proberen te kijken of wat er gevraagd wordt, wel voor meer veerkracht voor onze inwoners en gemeenschap zal zorgen. Zo vragen mijn kinderen mij regelmatig of ze een snoepje mogen. Ik kan een heel populaire vader zijn door meteen ja te zeggen. Maar ik ben denk ik pas een heel goede en correcte vader als ik niet meteen ja zeg, maar eerst probeer te begrijpen waarom ze dat vragen. Hebben ze honger? Heb ik hen niet voldoende aangeboden tijdens de maaltijd? Voelen ze zich wat minder in hun vel? Willen ze wat meer aandacht? Door ons op die manier ook op te stellen in de politiek blijven we zorgen voor een veerkrachtig en dus duurzaam en sociaal Hoeilaart.

Als jullie nu zouden vragen of je nog een glaasje mag, dan begrijp ik dat meteen en zeg ik ja, het is een nieuwjaarsreceptie, jullie hebben lang genoeg geluisterd, santé en gelukkig nieuwjaar!

Pieter Muyldermans, vrijdag 20 januari 2023