onderhouden en ontharden

onderhouden en ontharden

30 maart 2023, Kenny Verbeeck

Zoals na elke winter het geval is, zijn er beschadigingen aan heel wat straten en paden in Hoeilaart. Dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties, zeker voor fietsers, steppers of skaters. PRO Hoeilaart stelt voor om weer structureel middelen vrij te maken voor wegenonderhoud, maar daarnaast ook extra inspanningen te doen om te ontharden. Zo werken we pas echt aan een duurzame weginfrastructuur

Door veel regen en korte periodes van nachtvorst en verkeer dat opnieuw de drukte van voor corona benadert, groeien barstjes uit tot putten, die soms gevaarlijk diep komen te liggen. Er wordt hard gewerkt door onze mensen van de technische dienst om de grootste problemen te verhelpen en zij doen dat goed. Om dit beter te laten verlopen en ook de nodige budgetten ervoor vrij te maken, stelde gemeenteraadslid Kenny Verbeeck op de Gemeenteraad van 27 maart voor om opnieuw een rollend fonds voor wegonderhoud te voorzien. Daarmee kan dan kort op de bal gespeeld worden. Daarnaast is het ook belangrijk om na te denken over waar er nog hersteld moet worden en waar het misschien beter is om een andere oplossing te zoeken. Wij denken dan uiteraard enkel aan verhardingen zonder enig nut. Door de klimaatverandering zullen we beter moeten omgaan met hemelwater en hiervoor moeten we meer en meer ontharden. In het Lokaal Energie- en Klimaatplan staat dat er tegen 2030 minstens 1m2 per inwoner moet worden onthard tegen 2030. Die doelstelling is nog lang niet bereikt. Daar valt dus ook nog heel wat te winnen.