Meer directe democratie in Hoeilaart?

Meer directe democratie in Hoeilaart?

26 oktober 2023, Pieter Muyldermans

Het vertrouwen in de politiek zit in een dip. Al valt dat in de gemeentepolitiek nog wel mee, omdat de keuzes die hier in Hoeilaart gemaakt worden duidelijker zichtbaar zijn op het terrein en omdat we dichter bij de mensen staan. Hoewel we de toekomst voor Hoeilaart nog steeds positief zien, mogen we hier zeker niet te licht over gaan.

Bij PRO Hoeilaart dragen we participatie al jaren hoog in het vaandel en dit door de inwoners te betrekken bij de besluitvorming, zoals bijvoorbeeld bij het doendersbudget. Ook door experten en burgers, via de adviesraden inspraak te geven, zorgen we voor gedragen beslissingen en meer vertrouwen van de Hoeilanders. Bij grotere mobiliteitsprojecten werden de laatste jaren telkens één of meerdere bewonersvergaderingen georganiseerd, die mee de uitkomst van een beslissing bepaalden. Meer recent werd ook een klankbordgroep opgericht rond de toekomst van de ruimtelijke ordening rond onze kern. Allemaal initiatieven die de dossiers sterker maken en zorgen voor meer draagkracht en vertrouwen

Het kan natuurlijk nog altijd beter, niet bij alle dossiers wordt de inspraak en participatie even structureel of bindend georganiseerd. Nu we stilaan naar de volgende verkiezingen gaan, willen met PRO Hoeilaart enkele nieuwe initiatieven rond goed bestuur voorstellen en uitwerken. Er ligt nog een heel gamma aan mogelijkheden om te komen tot een meer directe democratie.

Wanneer we een dialoog tot stand brengen tussen bewoners en politiek, waarbij actief geluisterd wordt, groeit het wederzijds vertrouwen en respect. Dat kan onder verschillende vormen: open debatten op een gemeenteraad, meer proactieve communicatie vanuit de gemeente over dossiers die eraan komen of bijvoorbeeld een geloot burgerpanel rond enkele grote thema’s.

Welke van deze vormen van directe democratie lijken jou het meest gepast? En zie je nog andere mogelijkheden? Laat het ons gerust weten op prohoeilaart@gmail.com