“Ja, ik wil burgemeester worden”

“Ja, ik wil burgemeester worden”

19 januari 2024, Pieter Muyldermans

Op onze nieuwjaarsreceptie gaf Pieter Muyldermans, onze schepen van mobiliteit, jeugd, cultuur, feestelijkheden, erfgoed en participatie, deze toespraak vol danbaarheid voor wat geweest is en ambitie voor wat komt.

Het jaar is nog maar pas gestart en toch is er al veel veranderd.

Ik voel mij in deze periode enorm dankbaar.

Dankbaar voor de voorbije 5 jaar, voor heel de ervaring en dankbaar aan iedereen die daar mee voor gezorgd heeft.

Ik dacht daar eerst niemand specifiek voor te vermelden, want heel veel mensen hebben daar mee voor gezorgd. Maar ik wil toch even extra dankbaarheid uitspreken naar Marc Vanderlinden toe. Zonder hem was ik misschien geen schepen geworden. En samen hebben we mooie projecten uitgewerkt, wat ook logisch is gezien de bevoegdheden mobiliteit en openbare werken nauwelijks van elkaar los te koppelen zijn.

Ik ben ook zeer dankbaar voor alle mooie dingen die ik al heb mogen meemaken door mijn schepenambt.

Ik heb bijvoorbeeld de mooiste huwelijken mogen voltrekken.

En ik ben ook dankbaar dat ik nog altijd samenwoon, de steun geniet en liefde deel met de mooiste vrouw van Hoeilaart en ver daarbuiten.

We hebben allemaal samen heel veel mooie dingen gerealiseerd de laatste vijf jaar die we samen gepland hadden, die het verschil maken en waarvan ik er enkele met jullie wil delen:

We zijn door de jaren ook blijven luisteren en we blijven luisteren.

Dat laatste geeft meteen ook een idee hoe we aan de voorbereiding van de campagne voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen begonnen zijn: door te luisteren en in gesprek te gaan met jullie en samen onze visie te perfectioneren.

De details daarvan zullen de volgende weken en maanden duidelijk worden en er kan zeker nog gefinetuned worden met jullie, maar de visie en de lijnen die we willen volgen vallen toch stillaan in hun plooi, rond drie grote pijlers.

Goed in uw vel, dat is de eerste. We willen dat iedereen zich goed in zijn of haar vel voelt en alle kansen krijgt om zichzelf te kunnen ontwikkelen in onze gemeenschap. We moeten zorgen dat onze vangnetten sterk genoeg blijven en dat iedereen bijvoorbeeld terecht kan bij een huisdokter wanneer dat nodig is.

Onze gemeenschap, waar onze verenigingen en vrijwilligers een heel belangrijk deel van zijn, die moeten we sterk en veerkrachtig houden. Dat helpt ons ook om samen voor elkaar te kunnen zorgen en inclusief te zijn.

De tweede pijler is een duurzaam gebruik van onze ruimte. Door de klimaatverandering staan we voor heel wat uitdagingen. Door meer bomen te planten en minder te verharden zullen we er alvast beter tegen kunnen. Ook onze CO2 uitstoot moeten we allemaal samen nog verlagen. Waar en hoe we in de toekomst wonen, waar we de groene ruimte behouden of versterken, hoe we ons verplaatsen: het heeft er allemaal een impact op en we moeten samen een evenwicht zoeken en doordachte keuzes maken zodat ook volgende generaties hier nog zo goed kunnen leven als wij dat nu doen.

Om tot dat evenwicht en die keuzes te komen hebben we jullie allemaal nodig. Door goed bestuur, voldoende inspraak en participatie, zorgen we ervoor dat iedereen mee is. Dat is dan ook de derde pijler.

Luisteren is en blijft dus zeer belangrijk. Waar ik nog naar luister, dat is naar de vraag mij meer en meer gesteld wordt.

Ik zet mij in voor Hoeilaart, ik wil er samen met jullie voor zorgen dat het hier nog beter wordt en doe dat nu al een hele tijd via PRO, maar dat is daarom niet belangrijker dan jullie inzet in de partij, voor Hoeilaart of voor een vereniging.

Samen maken we het verschil, door samen onze tijd en inzet te delen voor Hoeilaart

En de vraag komt meer en meer. En omdat de vraag vaker en luider klinkt, geef ik jullie vandaag meteen duidelijk het antwoord:

“Ja, ik wil burgemeester worden”

Dat betekent niet dat jullie achterover mogen leunen. Jullie vragen aan mij om een grote stap te zetten, dan verwacht ik ook van jullie om een stap te zetten en jullie engagement te bevestigen of te vergroten. En dat hoeft echt niet altijd een heel grote stap te zijn. Je kan voor 10 euro lid worden. Je kan komen meewerken, inhoudelijk rond de thema’s die jou nauw aan het hart liggen. Of je kan aan al je vrienden en familie verkondigen dat de toekomst van Hoeilaart duurzaam en sociaal is, door een bolletje te kleuren bij PRO Hoeilaart op 13 oktober.

WANT: Door het elk apart een klein beetje extra te doen, door elk apart een klein beetje meer engagement of tijd met elkaar te delen voor Hoeilaart, zetten we samen met PRO een grote stap vooruit.

We gaan zo meteen in de serre ook een grote groepsfoto nemen met iedereen van PRO en daarmee bedoelen we iedereen die al eens op ons gestemd heeft of het overweegt, iedereen die al eens heeft deelgenomen aan een activiteit of een vergadering. Als je twijfelt, kom er dan maar bij op staan.

Jullie/wij samen zijn PRO, niet enkel ik die hier sta te spreken of ons bestuur of onze mandatarissen.

Wij zijn allemaal: samen PRO.

Santé