De 3 pijlers van ons PROgramma

De 3 pijlers van ons PROgramma

10 april 2024, PRO Hoeilaart

Ons PROgramma voor de periode 2024-2030 is in volle voorbereiding en zal draaien rond 3 pijlers. Je vindt ze hieronder. Contacteer ons gerust als je hieraan verder wenst mee te werken, het wordt iets van ons allemaal samen.

We willen dat iedereen zich goed in zijn of haar vel voelt en alle kansen krijgt om zichzelf te kunnen ontwikkelen in Hoeilaart. We moeten zorgen dat onze vangnetten sterk genoeg blijven en dat iedereen bijvoorbeeld terecht kan bij een huisdokter wanneer dat nodig is. Ook voldoende plaats voor jongeren om zichzelf te zijn / vinden, blijft een aandachtspunt. We willen onze gemeenschap, waar onze verenigingen en vrijwilligers een heel belangrijk deel van zijn, sterk en veerkrachtig houden. Dat helpt ons om samen voor elkaar te kunnen zorgen en inclusief te zijn.

We moeten samen een evenwicht zoeken en doordachte keuzes maken zodat ook volgende generaties hier nog zo goed kunnen leven als wij dat nu doen. Door de klimaatverandering staan we voor heel wat uitdagingen. Door meer bomen te planten en minder te verharden zullen we er alvast beter tegen kunnen. Ook onze CO2-uitstoot moeten we allemaal samen nog verlagen. Waar en hoe we in de toekomst wonen, waar we de groene ruimte behouden of versterken, hoe we ons verplaatsen: het heeft er allemaal een impact op.

Bij PRO Hoeilaart dragen we participatie al jaren hoog in het vaandel en dit door de inwoners te betrekken bij de besluitvorming. Zoals bijvoorbeeld bij het doendersbudget, experten in adviesraden en bewonersvergaderingen bij grotere mobiliteitsprojecten. Meer recent werd ook een klankbordgroep opgericht rond de toekomst van de ruimtelijke ordening rond onze kern. Allemaal initiatieven die de dossiers sterker maken en zorgen voor meer draagkracht en vertrouwen. Het kan natuurlijk nog altijd beter, niet bij alle dossiers wordt de inspraak en participatie even structureel of bindend georganiseerd. We willen nieuwe initiatieven rond goed bestuur voorstellen en uitwerken. Er ligt nog een heel gamma aan mogelijkheden om te komen tot een meer directe democratie. Zo zorgen we ervoor dat iedereen mee is en worden we allemaal #SamenPRO.