Geen plaats voor racisme en discriminatie in Hoeilaart

Geen plaats voor racisme en discriminatie in Hoeilaart

25 juni 2020, Timothy Rowies

Op de Gemeenteraad van 22 juni 2020 stelden wij onze ideeën voor om ook in Hoeilaart een non-discriminatiebeleid te voeren en daarbij ook het debat over ons koloniaal verleden aan te gaan. 

Directe aanleiding om dit thema opnieuw op de agenda te zetten, is de dood van George Floyd in de VS, die ook in België veel heeft losgemaakt.  De protesten die erop volgden, zijn een aanklacht tegen discriminatie en racisme, dat nog altijd op veel terreinen en tegen verschillende bevolkingsgroepen plaatsvindt. PRO Hoeilaart wil dit debat ook in onze gemeente op gang trekken

Hoeilaart telt meer dan 70 nationaliteiten. In 2017 had bijna één op de drie Hoeilanders niet de Belgische nationaliteit of had één of beide ouders ooit een andere nationaliteit. 

Hiervan is het merendeel afkomstig uit Europa, en ongeveer 10% komt uit landen daarbuiten. Door deze grote variëteit aan bevolkingsgroepen moeten we als gemeente de boodschap uitsturen dat discriminatie en racisme in Hoeilaart geen plaats hebben.

Ook lokaal signaleren we soms uitingen van racisme en discriminatie en daartegen moet het beleid kunnen optreden. Nog beter is het als we het kunnen voorkomen. Reden waarom PRO Hoeilaart acht ideeën voorstelt om het thema aan te pakken, samen met de gemeente, de verenigingen en zijn inwoners. 

Wij stellen onder meer voor om een laagdrempelig meldpunt te organiseren en om samen met gemeente en verenigingen aan een diversiteitscharter te werken. Tot slot vinden we ook dat we de verwijzingen naar de koloniale periode in bijvoorbeeld Hoeilaartse straatnamen eens moeten bespreken, uiteraard met inwoners en andere belanghebbenden in dit debat. 


Hier vind je de volledige anti-discriminatienota. Dit najaar staat het onderwerp bij ons op de agenda, maar ideeën over dit thema zijn nu al welkom bij gemeenteraadslid Timothy Rowies op timo.rowies.groen@gmail.com.