Nieuws

Onze visie op het project aan de Eekhoorn

12 december 2021, Kenny Verbeeck

Hoeilaart is een heerlijk dorp in het groen. We wonen er graag en zijn ook gewoon trots dat we er wonen. Voor PRO Hoeilaart is dat steeds een uitgangspunt: het karakter van Hoeilaart behouden, maar tegelijk vooruit kijken naar de toekomst.

Wonen in Hoeilaart is een gevoelig evenwicht tussen het behouden van de open ruimte en het dorpse karakter en tegelijk het voorzien van betaalbaar wonen (liefst nog voor de eigen jeugd). Hier zetten we nog een vierde poot tegenover: die van de klimaatverandering. In elk project of ontwikkeling bekijken we het evenwicht van die 4 ambities.

Het debat rond de recente plannen voor projectgebied C (de site tegenover sport- en jeugdsite De Koldam, waar we vroeger gingen feesten in de Eekhoorn, en nog steeds de Serrist vinden) illustreert dat niet iedereen eenzelfde prioriteit vooropstelt. Als politieke partij proberen we de keuzes te maken die zo nauw mogelijk aansluiten bij onze visie op Hoeilaart.

De tekst hieronder toont welke afwegingen we maken in dit dossier. Met PRO Hoeilaart willen we graag onze (vrij) volledige en genuanceerde visie op dit dossier meegeven. Na het lezen van de vele reacties en argumenten hopen we hiermee een degelijk en transparant antwoord te geven en staan we zeker nog open voor een verder debat. Het lopende openbaar onderzoek heeft ook die bedoeling, al is dat vooral toegespitst op omgeving en ruimtelijke ordening.

LEES VERDER

Belangrijke stap gezet naar behoud open ruimte in Hoeilaart

15 december 2020, Kenny Verbeeck

Een belangrijke stap is gezet naar een groene toekomst voor Hoeilaart met zekerheid voor de open ruimte. Op de Gemeenteraad van 14 december werd de eerste voorlopige vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) goedgekeurd

LEES VERDER