inclusieve gemeente

inclusieve gemeente

In een inclusieve samenleving neemt iedere inwoner gelijkwaardig deel. In clubs en verenigingen, op school, op het werk of in de buurt. Het maakt niet uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, gender, talenten of beperkingen zijn. Samen geven we vorm aan die inclusieve samenleving. Discriminatie, vb op de huurmarkt, moeten we daarbij actief bestrijden. het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap is daarnaast een belangrijke aanleiding. Met inclusief beleid geven we in onze gemeente een lokale vertaling aan dit Verdrag.

 

We starten met een actieplan rond de toegankelijkheid van alle gemeentelijke gebouwen, maar ook van de gemeentelijke informatiekanalen en diensten.

 

De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven, ook in tewerkstelling van mensen met een beperking.  In een tweede fase worden ook alle Hoeilaartse verenigingen en de handelaars meegenomen in dit actieplan. Met een vast budget voor sociale, fysieke en digitale toegankelijkheid zorgen we voor een al maar inclusiever Hoeilaart. 

 

woordvoerder

Timothy Rowies

sluit je aan

Maak zelf mee het verschil en sluit je aan bij onze partij

word lid

Nieuws

De 3 pijlers van ons PROgramma

10 april 2024, PRO Hoeilaart

Ons PROgramma voor de periode 2024-2030 is in volle voorbereiding en zal draaien rond 3 pijlers. Je vindt ze hieronder. Contacteer ons gerust als je hieraan verder wenst mee te werken, het wordt iets van ons allemaal samen.

LEES VERDER

“Ja, ik wil burgemeester worden”

19 januari 2024, PRO Hoeilaart

Op onze nieuwjaarsreceptie gaf Pieter Muyldermans, onze schepen van mobiliteit, jeugd, cultuur, feestelijkheden, erfgoed en participatie, deze toespraak vol danbaarheid voor wat geweest is en ambitie voor wat komt.

LEES VERDER

Geen plaats voor racisme en discriminatie in Hoeilaart

25 juni 2020, Timothy Rowies

Leopold II

Op de Gemeenteraad van 22 juni 2020 stelden wij onze ideeën voor om ook in Hoeilaart een non-discriminatiebeleid te voeren en daarbij ook het debat over ons koloniaal verleden aan te gaan.
Wij stellen onder meer voor om een laagdrempelig meldpunt te organiseren en om samen met gemeente en verenigingen aan een diversiteitscharter te werken. Tot slot vinden we ook dat we de verwijzingen naar de koloniale periode in bijvoorbeeld Hoeilaartse straatnamen eens moeten bespreken, uiteraard met inwoners en andere belanghebbenden in dit debat.

LEES VERDER