8. Transparante overheid: betrouwbaar en duidelijk

8. Transparante overheid: betrouwbaar en duidelijk

Vertrouwen in een transparante lokale overheid

Onze visie:

Een objectieve, betrouwbare en transparante overheid is essentieel. Inwoners moeten vertrouwen kunnen hebben in hun bestuur. Politiek dienstbetoon en cliëntelisme moeten worden uitgebannen. 

Onze ambities:

Transparantie:

We maken beleidsdocumenten openbaar en zorgen voor begrijpelijke communicatie over beslissingen, de voorbereiding ervan en hun impact.

Adviesraden:

We betrekken inwoners bij beleidsbeslissingen door adviesraden te versterken en hun inbreng serieus te nemen.

Inbreng van ambtenaren:

We benutten de praktijkervaring van gemeentelijke ambtenaren bij beleidsvoorbereiding en besluitvorming.

Samen bouwen we aan een transparant en deskundig Hoeilaart, waar vertrouwen in het bestuur centraal staat

woordvoerder

Wilfried Van Raemdonck

sluit je aan

Maak zelf mee het verschil en sluit je aan bij onze partij

word lid

Nieuws

De 3 pijlers van ons PROgramma

10 april 2024, PRO Hoeilaart

Ons PROgramma voor de periode 2024-2030 is in volle voorbereiding en zal draaien rond 3 pijlers. Je vindt ze hieronder. Contacteer ons gerust als je hieraan verder wenst mee te werken, het wordt iets van ons allemaal samen.

LEES VERDER

“Ja, ik wil burgemeester worden”

19 januari 2024, Pieter Muyldermans

Op onze nieuwjaarsreceptie gaf Pieter Muyldermans, onze schepen van mobiliteit, jeugd, cultuur, feestelijkheden, erfgoed en participatie, deze toespraak vol danbaarheid voor wat geweest is en ambitie voor wat komt.

LEES VERDER

PRO Hoeilaart wil extra informatieve verplichtingen bij grote bouwprojecten

27 januari 2022, Kenny Verbeeck

Grote bouwprojecten beroeren vaak de gemoederen, zoals ook nu bij de bouwaanvraag in het projectgebied Eekhoorn. Voor sommige projectgebieden zijn specifieke bouwvoorschriften opgesteld in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), zoals in dit geval het RUP kern. Niettemin stellen we vast dat de informatie over zulke projecten vaak te wensen over laat, waardoor er uiteenlopende interpretaties de ronde doen. Vele burgers zijn benieuwd naar het project, maar krijgen in het kader van een particuliere omgevingsvergunningsaanvraag slechts beperkte informatie. Dat kan anders.

LEES VERDER