4. Verbonden generaties: van jong tot oud

4. Verbonden generaties: van jong tot oud

Een gemeente voor alle leeftijden

Onze visie:

Jong en oud moeten zich goed voelen in Hoeilaart. Er is een tekort aan kinderopvang en ondersteuning voor senioren. Veel gezinnen worstelen met het vinden van geschikte opvang voor hun kinderen, terwijl senioren vaak te maken hebben met een gebrek aan sociale en medische ondersteuning. Dit leidt tot stress en verminderde levenskwaliteit.

Onze ambities:

Kinderopvang:

We zorgen voor voldoende plaatsen voor elke baby door te investeren in nieuwe, bij voorkeur inkomensgerelateerde, kinderopvanginitiatieven en het ondersteunen van bestaande kinderopvangfaciliteiten.

Onderwijs en speelpleinen:

We investeren in jeugdlokalen, tieneractiviteiten, scholen en speelruimte, zodat kinderen en jongeren in een veilige en stimulerende omgeving kunnen opgroeien.

Zorg en welzijn:

We ondersteunen eerstelijnszorg en creëren ontmoetingsplekken voor senioren, zodat zij de nodige zorg en sociale interactie krijgen.

Samen bouwen we aan een Hoeilaart waar jong en oud zich thuis voelen en elkaar ondersteunen.

woordvoerder

Milo Vrambout

sluit je aan

Maak zelf mee het verschil en sluit je aan bij onze partij

word lid

Nieuws

De 3 pijlers van ons PROgramma

10 april 2024, PRO Hoeilaart

Ons PROgramma voor de periode 2024-2030 is in volle voorbereiding en zal draaien rond 3 pijlers. Je vindt ze hieronder. Contacteer ons gerust als je hieraan verder wenst mee te werken, het wordt iets van ons allemaal samen.

LEES VERDER

Buitenspeeldag 2024 – Hoeilaart

26 maart 2024, PRO Hoeilaart

Op woensdag 17 april is het nationale buitenspeeldag en nodigen we je met PRO Hoeilaart uit om samen met je kinderen of kleinkinderen te komen spelen op en rond het nieuwe skatepark.

LEES VERDER

“Ja, ik wil burgemeester worden”

19 januari 2024, Pieter Muyldermans

Op onze nieuwjaarsreceptie gaf Pieter Muyldermans, onze schepen van mobiliteit, jeugd, cultuur, feestelijkheden, erfgoed en participatie, deze toespraak vol danbaarheid voor wat geweest is en ambitie voor wat komt.

LEES VERDER