Kenny Verbeeck

Gemeenteraadslid

In 2009 ben ik in Hoeilaart geland na tussenstops in Brussel en Boston. Door bij Basket Hoeilaart te spelen, leerde ik de Doenders, waaronder mijn vrouw Lisa, kennen als een hechte gemeenschap die terecht fier is op haar dorp in het bos.

Ik ben als jonge vader (van 3 kapoenen) in 2010 in de lokale politiek gerold naar aanleiding van de heraanleg van het Gemeenteplein. Tussen 2012 en 2018 zetelde ik in de OCMW-raad. De laatste jaren ben ik gemeenteraadslid en volg vooral de dossier rond ruimtelijke ordening en wonen op.

Waar ik voor ga:

Als ingenieur-architect ben ik dagelijks in de weer met kleine en grote bouwprojecten, van kunst over kantoren naar bruggen. Steeds zie ik het belang van ruimtelijke visie en ambitie in deze projecten. Ik wil vooral strijden voor een goede ruimte tussen deze gebouwen. Het is immers in die ruimte dat we elkaar ontmoeten, dat we samen leven. Het is de publieke ruimte die zo veel mogelijk maakt in Hoeilaart.  Ik wil meewerken om die gezonde visie te creëren over waar we willen wonen, spelen en werken. Het is voor mij ook belangrijk om er voor te zorgen dat elke Hoeilander hier goed kan leven.

Het is telkens weer motiverend te zien welke fijne projecten in Hoeilaart en in de Rand worden opgezet om samen te bouwen aan een gezondere en eerlijkere wereld.

Kenny Verbeeck
  • 43 jaar oud
  • 3 kinderen
  • ingenieur-architect
  • wijk Dumberg

contact met Kenny

onderhouden en ontharden

30 maart 2023

PRO Hoeilaart stelt voor om weer structureel middelen vrij te maken voor wegenonderhoud, maar daarnaast ook extra inspanningen te doen om te ontharden. Zo werken we pas echt aan een duurzame weginfrastructuur. 

LEES VERDER

Vragen blijven na tweede bouwaanvraag voor projectgebied C

15 juni 2022

De nieuwe bouwaanvraag voor projectgebied C blijft vragen oproepen, zoals de impact op de tweede fase, het karakter van de Borreweg en de doorsteek tussen Overijsesteenweg en Biesmanslaan. Het respecteren van het RUP staat voor ons hierbij centraal.

LEES VERDER

PRO Hoeilaart wil extra informatieve verplichtingen bij grote bouwprojecten

27 januari 2022

Grote bouwprojecten beroeren vaak de gemoederen, zoals ook nu bij de bouwaanvraag in het projectgebied Eekhoorn. Voor sommige projectgebieden zijn specifieke bouwvoorschriften opgesteld in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), zoals in dit geval het RUP kern. Niettemin stellen we vast dat de informatie over zulke projecten vaak te wensen over laat, waardoor er uiteenlopende interpretaties de ronde doen. Vele burgers zijn benieuwd naar het project, maar krijgen in het kader van een particuliere omgevingsvergunningsaanvraag slechts beperkte informatie. Dat kan anders.

LEES VERDER

Onze visie op het project aan de Eekhoorn

12 december 2021

Hoeilaart is een heerlijk dorp in het groen. We wonen er graag en zijn ook gewoon trots dat we er wonen. Voor PRO Hoeilaart is dat steeds een uitgangspunt: het karakter van Hoeilaart behouden, maar tegelijk vooruit kijken naar de toekomst.

Wonen in Hoeilaart is een gevoelig evenwicht tussen het behouden van de open ruimte en het dorpse karakter en tegelijk het voorzien van betaalbaar wonen (liefst nog voor de eigen jeugd). Hier zetten we nog een vierde poot tegenover: die van de klimaatverandering. In elk project of ontwikkeling bekijken we het evenwicht van die 4 ambities.

Het debat rond de recente plannen voor projectgebied C (de site tegenover sport- en jeugdsite De Koldam, waar we vroeger gingen feesten in de Eekhoorn, en nog steeds de Serrist vinden) illustreert dat niet iedereen eenzelfde prioriteit vooropstelt. Als politieke partij proberen we de keuzes te maken die zo nauw mogelijk aansluiten bij onze visie op Hoeilaart.

De tekst hieronder toont welke afwegingen we maken in dit dossier. Met PRO Hoeilaart willen we graag onze (vrij) volledige en genuanceerde visie op dit dossier meegeven. Na het lezen van de vele reacties en argumenten hopen we hiermee een degelijk en transparant antwoord te geven en staan we zeker nog open voor een verder debat. Het lopende openbaar onderzoek heeft ook die bedoeling, al is dat vooral toegespitst op omgeving en ruimtelijke ordening.

LEES VERDER

Inspraak loont als bestuurders luisteren

28 september 2021

De prioriteit van PRO Hoeilaart was door middel van dit GRS de open ruimte verder te beschermen, samen met de inwoners hebben we de lat hoger kunnen leggen dan oorspronkelijk voorzien.

LEES VERDER