3. Samen voor een groen dorp

3. Samen voor een groen dorp

Een groen en klimaatbestendig Hoeilaart

Onze visie:

Klimaatverandering is ook in Hoeilaart voelbaar. We moeten ons aanpassen en onze CO2-uitstoot verminderen. De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreem weer en verlies van biodiversiteit, dwingen ons tot actie. We moeten zowel op korte als lange termijn maatregelen nemen om onze gemeente weerbaar en duurzaam te maken.

Onze ambities:

Meer bomen:

We hanteren het 3-30-300 principe: zicht op >3 bomen vanuit elke woning, >30% groene opppervlakte, <300m tot een park. Dit zorgt voor een gezondere leefomgeving en draagt bij aan de biodiversiteit.

Ontharden:

We investeren in de vergroening van verhard oppervlak en de aanleg van waterbufferzones om overstromingen te voorkomen en de waterhuishouding te verbeteren.

Klimaatleiderschap:

We streven naar energiezuinige gemeentelijke gebouwen en zetten in op eigen energieopwekking door de gemeente, zoals zonnepanelen en geothermie.

Samen bouwen we aan een groen en duurzaam Hoeilaart, waar natuur en gemeenschap floreren.

woordvoerder

Maarten Bresseleers

sluit je aan

Maak zelf mee het verschil en sluit je aan bij onze partij

word lid

Nieuws

De 3 pijlers van ons PROgramma

10 april 2024, PRO Hoeilaart

Ons PROgramma voor de periode 2024-2030 is in volle voorbereiding en zal draaien rond 3 pijlers. Je vindt ze hieronder. Contacteer ons gerust als je hieraan verder wenst mee te werken, het wordt iets van ons allemaal samen.

LEES VERDER

“Ja, ik wil burgemeester worden”

19 januari 2024, Pieter Muyldermans

Op onze nieuwjaarsreceptie gaf Pieter Muyldermans, onze schepen van mobiliteit, jeugd, cultuur, feestelijkheden, erfgoed en participatie, deze toespraak vol danbaarheid voor wat geweest is en ambitie voor wat komt.

LEES VERDER

Geen plaats voor racisme en discriminatie in Hoeilaart

25 juni 2020, Timothy Rowies

Leopold II

Op de Gemeenteraad van 22 juni 2020 stelden wij onze ideeën voor om ook in Hoeilaart een non-discriminatiebeleid te voeren en daarbij ook het debat over ons koloniaal verleden aan te gaan.
Wij stellen onder meer voor om een laagdrempelig meldpunt te organiseren en om samen met gemeente en verenigingen aan een diversiteitscharter te werken. Tot slot vinden we ook dat we de verwijzingen naar de koloniale periode in bijvoorbeeld Hoeilaartse straatnamen eens moeten bespreken, uiteraard met inwoners en andere belanghebbenden in dit debat.

LEES VERDER