verenigingsleven

verenigingsleven

PRO Hoeilaart wil in de toekomst verder investeren in het verenigingsleven.

“Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat Hoeilaart, meer nog dan vandaag, bekend staat als een warm dorp waar altijd iets te beleven valt en niemand zich uitgesloten voelt”, aldus Pieter Muyldermans.

Om een sterk verenigingsleven te behouden en verder uit te bouwen moet je over voldoende en aangepaste infrastructuur beschikken. Al van bij de eerste bestuursdeelname van PRO Hoeilaart hebben we daar sterk op ingezet, met de bouw van de jeugdlokalen “de Joengele” en daarna de verbouwing van het gemeenschapscentrum. Sinds de heropening van het GC Felix Sohie bijna 6 jaar geleden merken we dat deze vernieuwde infrastructuur enorm veel goesting heeft gegeven aan gebruikers en organisatoren om talrijke socio-culturele activiteiten in elkaar te knutselen.

Voor sport en jeugd starten de werken aan de sporthal en de bouw van een nieuw jeugdhuis later dit jaar. Daarna zullen ook tennis- en voetbalvelden op dezelfde site aangepakt worden, zoals dat is voorzien in het masterplan sport en jeugd. Daar hebben we de voorbije jaren hard aan gewerkt.

Het is telkens de bedoeling om de vele Hoeilaartse verenigingen alle mogelijkheden te geven hun activiteiten optimaal te kunnen ontplooien.

De laatste jaren werd er onder impuls van PRO Hoeilaart getracht de diensten rond jeugd, sport en cultuur te integreren in één dienst vrije tijd. Daar moet ook na de verkiezingen verder aan gewerkt worden. Niet met extra drempels en reglementen, maar wel door diensten en gebruikers nog beter op elkaar af te stemmen. Ook binnen het bestuur kan die afstemming nog beter. Vandaag hebben we nog een aparte schepen voor jeugd, cultuur en sport.

Volgens PRO Hoeilaart hebben we vanaf 2019 nood aan één sterke schepen van vrije tijd.

Door te blijven investeren in onze infrastructuur en in de vele vrijwilligers, maken we het rijke Hoeilaartse verenigingsleven duurzaam.

We willen ervoor zorgen dat iedereen mee is, dat elke inwoner van Hoeilaart de kans krijgt om deel te zijn van het verenigingsleven.

Mensen die samenkomen om gezamenlijk iets te doen of te beleven: het maakt van een samenleving een echte gemeenschap en laat toe mensen met verschillende achtergronden te integreren. Mensen die voor elkaar iets willen doen, voor elkaar opkomen en anderen een fijne tijd willen bezorgen: die moeten we koesteren.

 

Voor ons volledige programma klik hier.

woordvoerder

Pieter Muyldermans

sluit je aan

Maak zelf mee het verschil en sluit je aan bij onze partij

word lid

Geen nieuwsberichten