duurzaamheid

duurzaamheid

ideeën voor transitie

Duurzame ontwikkeling betekent dat wat we nu ondernemen of ontwikkelen geen ernstige gevolgen inhoudt voor de generaties na ons. Dat kan gaan over het gebruik van de open ruimte tot het klimaatneutraal maken van onze samenleving. Bijvoorbeeld door: energiezuinige woningen te bouwen zonder giftige stoffen die bovendien een minimum aan energie verbruiken (geen, als het kan!), circulaire economie te stimuleren zodat (bouw-)afval en de verwerking ervan beperkt wordt, bomen en bossen vrijwaren, voorzien in moestuintjes en korte voedselketens, meer verplaatsingen met de fiets of te voet en als het kan, het produceren van onze eigen groene energie. Oftewel de weg naar transitie… gezonder, eerlijker en gelukkiger leven. Dat het kan en ook makkelijk kan zijn, bewijzen alvast tal van inwoners dagdagelijks!

wat wil PRO Hoeilaart?

In Hoeilaart hebben we het ongelooflijke geluk dat de helft van het grondgebied uit bos bestaat. Toch moeten we blijvend inspanningen leveren om onze invloed op het milieu en onze omgeving te milderen. Zo streven we ernaar om op lange termijn geen broeikasgassen meer uit te stoten.

Daarnaast willen we gemeente, inwoners en bedrijven helpen bewuster omgaan met afval (zero waste is het nieuwe sorteren!), onder meer door duurzaam geproduceerde aankopen te stimuleren.

Wat ons betreft gebruiken in 2024 alle evenementen herbruikbare bekers en sorteren ze hun afval.

De versnipperde groene ruimtes willen we waar mogelijk verder met elkaar verbinden. En ons straatbeeld zou er nog fraaier kunnen uitzien met meer (eetbare) planten- en bloemengroei.  

Hoeilaart klimaatneutraal!

Op vlak van energie is onze ambitie de volgende:

in 2024 wekt de gemeente haar eigen hernieuwbare energie op via een energiecoöperatie zodat inwoners kunnen participeren.

Op langere termijn streven we naar 0% uitstoot van broeikasgassen door de gemeente, de inwoners en bedrijven op ons grondgebied.

 

Voor ons volledige programma klik hier.

woordvoerder

Julie Vanstallen

sluit je aan

Maak zelf mee het verschil en sluit je aan bij onze partij

word lid

Nieuws

De 3 pijlers van ons PROgramma

10 april 2024, PRO Hoeilaart

Ons PROgramma voor de periode 2024-2030 is in volle voorbereiding en zal draaien rond 3 pijlers. Je vindt ze hieronder. Contacteer ons gerust als je hieraan verder wenst mee te werken, het wordt iets van ons allemaal samen.

LEES VERDER

“Ja, ik wil burgemeester worden”

19 januari 2024, PRO Hoeilaart

Op onze nieuwjaarsreceptie gaf Pieter Muyldermans, onze schepen van mobiliteit, jeugd, cultuur, feestelijkheden, erfgoed en participatie, deze toespraak vol danbaarheid voor wat geweest is en ambitie voor wat komt.

LEES VERDER

Zonnepark belangrijke stap in klimaatneutraal Hoeilaart: “we moeten nu starten!”

2 april 2019, Julie Vanstallen

PRO Hoeilaart verheugt zich op het onderzoeken van een toekomstig collectief zonnepark langs de spoorlijn! “We willen zelfs nog veel verder gaan”, klinkt het bij de partij. “Tegen 2024 zouden we het equivalent van het verbruik van de gemeentelijke gebouwen op een duurzame manier moeten opwekken.”

LEES VERDER